سیاست اعتبار مالیاتی گمرکی با نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با سیاست اعتبار مالیاتی گمرکی با نرخ صفر که جایگزین معافیت مالیاتی شد، موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شانزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش هزینه‌ای با بند الحاقی ۲۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه موافقت کردند.  

براساس بند الحاقی ۲۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه این بند آمده است: این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

نمایندگان در ادامه با ۲۰۴ رای موافق، بخش هزینه‌ای تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کردند.