مهلت ثبت سفارش‌ واردات ۳ ماه زیاد می‌شود

مهلت ثبت سفارش‌ واردات ۳ ماه زیاد می‌شود

مهلت ثبت سفارش‌ واردات ۳ ماه زیاد می‌شود

ادامه مطلب


ترخیص کالا از گمرک سرعت می گیرد

ترخیص کالا از گمرک سرعت می گیرد

ترخیص کالا از گمرک سرعت می گیرد

ادامه مطلب


برنامه‌های گمرک برای کمک به رونق تولید در سال 98

برنامه‌های گمرک برای کمک به رونق تولید در سال 98

برنامه‌های گمرک برای کمک به رونق تولید در سال 98

ادامه مطلب


سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد/ بهره گیری از الگوهای مشابه داخلی و نهادهای تخصصی بین المللی در تدوین سند چشم انداز بنادر/ اهمیت حیاتی چشم‌انداز برای سازمان‌های بزرگ

سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد/ بهره گیری از الگوهای مشابه داخلی و نهادهای تخصصی بین المللی در تدوین سند چشم انداز بنادر/ اهمیت حیاتی چشم‌انداز برای سازمان‌های بزرگ

سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد/ بهره گیری از الگوهای مشابه داخلی و نهادهای تخصصی بین المللی در تدوین سند چشم انداز بنادر/ اهمیت حیاتی چشم‌انداز برای سازمان‌های بزرگ

ادامه مطلب